Op feiten gebaseerd verbeteren

Prestatie
Management

Nose Applications levert systemen en kennis voor Energie Prestatie Management

Missie

De missie van Nose Applications is het leveren van tooling (systemen en diensten) en kennis voor Energie Prestatie Management, met als doel om:

  • Klanten te helpen in het verkrijgen van inzicht in de verdeling van het huidige energieverbruik
  • Klanten te helpen om de relatie te leggen met de output van de organisatie (eenheden product, reiziger-kilometer, goed binnenklimaat/kosten per m2)
  • Partners te helpen bij het definiëren en plannen van maatregelen en de business case om energie, CO2 en/of kosten te reduceren.
  • Klanten en partners te helpen in het meten van het effect van maatregelen en daarmee tot betere kennis, diensten en business cases te komen voor de toekomst.

Producten

Hardware

Eigen ontwikkelde meetsysteem met draadloos zelfvormend zelfhelend netwerk.

Data-acquisitie

NoSe levert meetdiensten voor derde partijen

Software

Eigen ontwikkelde software

Analyse

Analyses zijn ontwikkeld per marktsegment.

Visualisatie

De gemeten signalen en de daarbij behorende De Key Perfomance Indicatoren worden begrijpelijk gepresenteerd op diverse websites.

Rapportage

De automatische managementrapportages worden maandelijks per email verstuurd

Markten

Klanten en partners

  • Vastgoed

  • Industrie

  • Transport

Over ons:

We zijn een jong en dynamisch bedrijf, maar met zeer veel ervaring op verschillende vakgebieden, te weten: elektrotechniek, informatica, analyse en visualisatie. Hierdoor kunnen we de hele keten aanbieden en houden we grip op de data.

Bezoek Adres:

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60

2516 AH Den Haag

www.cabfab.nl

Contact:

Ivo van der Hout

+31 6 248 68 717

info@nose-applications.com

www.nose-applications.com